EmailTwitterFacebookLinkedIn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Alle vacatures
 • Uitvoering
 • Projectmanagement
 • Asset management
 • Engineering
 • Staf
 • Alle vacatures
 • Uitvoering
 • Projectmanagement
 • Asset management
 • Engineering
 • Staf

Kennisgeving aan recruitment- en uitzendbureaus


Dynniq Holding en haar directe en indirecte dochterondernemingen ("Dynniq") willen geen ongevraagde hulp en/of communicatie van welke aard dan ook ontvangen (inclusief maar niet beperkt tot cv's, kandidatenprofielen enz.) van uitzendbureaus, arbeidsbemiddelingsdiensten, headhunter firma's of andere professionals die betrokken zijn bij wervingsdiensten ("bureaus"). Bureaus worden hierbij specifiek opgedragen GEEN contact op te nemen met vertegenwoordigers, werknemers of agenten van Dynniq met als doel ongevraagde kandidaten voor te stellen en hen GEEN ongevraagd cv’s of andere documenten met betrekking tot potentiële kandidaten te sturen.

Om de belangen van alle partijen te beschermen, accepteert Dynniq geen ongevraagde cv's uit een andere bron dan rechtstreeks van een kandidaat. Alle ongevraagde cv's die naar vertegenwoordigers, werknemers of agenten van Dynniq worden gestuurd via een communicatiekanaal, zoals een postadres, webformulieren, faxapparaat of e-mailadres, worden beschouwd als eigendom van Dynniq. Dynniq is NIET onderworpen aan de betaling van enige vergoeding van welke aard dan ook die voortvloeit uit de ontvangst van dergelijke ongevraagde communicatie over potentiële kandidaten.

Als een bureau een overeenkomst met Dynniq wil aangaan, moet een dergelijk bureau de voorafgaande schriftelijke toestemming krijgen van de recruitment afdeling van Dynniq en een overeenkomst voor wervingsdiensten aangaan voordat een cv of informatie over een kandidaat wordt ingediend. Dergelijke verzonden informatie valt dan onder de voorwaarden van een dergelijke overeenkomst. Dynniq zal geen enkele vergoeding betalen aan een Bureau dat niet over een dergelijke overeenkomst beschikt.

Overeenkomsten zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn opgesteld en ondertekend door een wettelijke vertegenwoordiger van Dynniq of de houder van een geldige gevolmachtigde uitgevoerd door een wettelijke vertegenwoordiger. Een kopie van deze volmacht wordt altijd als bijlage bij de overeenkomst gevoegd. Geen enkele andere werknemer of agent van Dynniq is bevoegd om Dynniq te vertegenwoordigen en te binden.