EmailTwitterFacebookLinkedIn

Erik vertelt: dit doet een systeem architect bij Dynniq

Met onze betrouwbare producten en services bereiden we steden voor op de mobiliteit van de toekomst. Vanuit verschillende functies bedenken, ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden onze medewerkers deze producten. Erik vertelt wat zijn rol in dit proces is als System Architect.

Erik werkt ruim 20 jaar bij Dynniq. Hij heeft een aantal overnames meegemaakt, maar zijn werk is in de basis altijd hetzelfde geweest. Als System Architect is hij verantwoordelijk voor het ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van hardware en verkeersproducten die slimme mobiliteit mogelijk maken en een veilige en efficiënte doorstroming creëren, waaronder verkeersregelinstallaties, verkeersregelapplicaties en openbaar vervoer V2I communicatiesystemen, zoals VECOM. ‘Ik heb een kantoorbaan, maar dat maakt mijn werk zeker niet minder uitdagend. Het leukste aan mijn werk is vanuit niets of heel weinig nieuwe technische producten creëren. Het geeft echt een kick als je product uiteindelijk op straat staat. Dat is denk ik ook de reden dat mijn collega’s en ik hier al zolang werken. Het werk verveelt nooit.’

Uitdagend creatieproces

‘Ik zie mijn werk als een uitdagend, creatief creatieproces.’, aldus Erik. Hoe dat er in de praktijk uitziet? Als een opdracht voor een nieuw (deel)product binnenkomt, begint het project net als ieder ander project met een strakke briefing en duidelijke kick-off. ‘Met het team, dat meestal bestaat uit een Lead Engineer, System Architect en Hardware en/of Software Engineer(s), bespreken we wat het eindproduct inhoudt. Wat is het doel van het product, wat moet het product kunnen en wat moet het opleveren? We leggen de requirements en uitgangspunten exact vast. Zo weet iedereen precies waar we naartoe werken en zorgen we dat het eindproduct voldoet aan de specificaties van de klant.’

Daarna wordt het product opgedeeld in deelprojecten en wordt per deelproduct gekeken hoe dit gerealiseerd kan worden. Dit denkwerk wordt individueel of in teams opgepakt. ‘We werken het product niet alleen functioneel uit, maar kijken ook naar andere factoren, zoals klimaatomstandigheden. Hoe zorgen we dat het product ook tijdens extreme hitte of kou blijft werken? Hoe maken we een product langs de weg bestand tegen trillingen van zwaar vrachtverkeer?’ Dit proces kan soms weken of maanden duren.

 

Ontwerp maken en verifiëren

Als alle functionaliteiten zijn uitgedacht, wordt het eerste ontwerp gemaakt. Het ontwerp wordt door het team gereviewd en aangescherpt. Indien het ontwerp definitief is, wordt een eerste prototype gemaakt. ‘Dit is een belangrijk moment.’, aldus Erik. ‘We willen het product fysiek zien, vasthouden en testen. Zo kunnen we verifiëren of het werkt zoals we het op papier bedacht hadden.’ Vaak gaat het team dan nog een keer terug naar de tekentafel om, op basis van de eerste bevindingen, het ontwerp nogmaals aan te scherpen.

‘Wanneer we voldoende vertrouwen in het product hebben, wordt het product uitvoerig getest.’ Het product moet uiteraard aan allerlei (veiligheids)voorschriften en normeringen voldoen. Middels diverse testmethoden wordt dit uitgebreid getest. De tests worden uitgevoerd door of in samenwerking met een externe partij. ‘Best een spannend moment om te zien of wat je hebt bedacht, werkt zoals je wilt én voldoet aan alle eisen.’

Overdracht naar productie

Op het moment dat de testfase succesvol is afgerond, breekt meteen een ander spannend moment aan. Het product is klaar voor productie. ‘We dragen het product over aan de producent. Dit doen we in nauw overleg en middels een strakke briefing, zodat het product op de juiste manier geproduceerd wordt.’

Inbedrijfstelling op straat

In deze fase ligt het zwaartepunt van de werkzaamheden bij onze installatie teams, monteurs en inbedrijfstellers. ‘Ik ben niet verantwoordelijk voor het plaatsen en in bedrijfstellen van het product, maar vaak wel betrokken bij een pilot op straat.’

Erik blijft niet continu betrokken bij de producten die hij afgelopen jaren ontwikkelde, maar komt zijn producten vaak wel opnieuw tegen. Onze producten blijven al snel 10 jaar of langer in bedrijf, maar moeten in de tussentijd wel onderhouden worden. ‘In de loop van de jaren kan het voorkomen dat een kapot onderdeel niet meer leverbaar is of een onderdeel niet (meer) aan nieuwe, strengere eisen en normen voldoet. Ik word dan weer bij het project betrokken. We maken een nieuw ontwerp en nemen hierin meteen de verzamelde data en opgedane ervaringen mee om een verbeterslag door te voeren.’

Veilig een veilig product opleveren

Net als bij zijn collega’s op straat, speelt veiligheid een belangrijke rol in Eriks werk. Wel zie je dit op een andere manier terug in zijn dagelijkse werkzaamheden. Zo werkt Erik regelmatig in een laboratorium om apparatuur te testen. Het laboratorium is niet voor iedereen toegankelijk. De meeste veiligheidsmaatregelen, zoals tijdens het werken met een soldeerbout, zitten helemaal in Eriks systeem. ‘Omgaan met de elektrische spanningen in het lab, is het ‘spannendst’. Raak je per ongeluk op het verkeerde moment met je vinger de elektrische opstelling aan, krijg je een elektrische schok die in het ergste geval een dodelijke afloop kan hebben. Daarom is je bewust zijn van alles wat je doet het belangrijkste.’

Veiligheid is ook een essentieel onderdeel van het ontwerpproces. Het product dat uiteindelijk op straat wordt gebruikt, moet natuurlijk veilig zijn voor alle verkeersdeelnemers. Een regeling op een kruispunt mag niet spontaan het verkeer anders gaan regelen, waardoor aanrijdingen kunnen ontstaan. ‘We maken producten die superveilig zijn en hebben diverse veiligheidsmaatregelen en eisen in ons ontwerpproces geborgen.’

‘Een gecertificeerd extern bedrijf test onze producten volgens de Europese normen. Als we hier niet aan voldoen, mag het product niet de straat op.’  Zo’n bedrijf kijkt bijvoorbeeld of een intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI) niet te veel stoort door de nabijheid van telefoons en radio’s. Tijdens zo’n test wordt gekeken of de iVRI correct en veilig rood, geel en groen licht blijft regelen. Erik is zoveel mogelijk aanwezig bij deze testmomenten. ‘Dit is wederom een belangrijk en leerzaam moment. Je wil graag zien of je product voldoet aan de eisen. Zo niet, dan wil je graag leren waar het fout gaat en deze inzichten meenemen als je terug naar de tekentafel gaat.’

Maak van je hobby je werk

Eriks tip aan toekomstige collega’s? ‘Als je dit werk wilt gaan doen, moet je het écht leuk vinden om vanaf 0 nieuwe producten te creëren. Ook moet je het leuk vinden om hele dagen met elektronica bezig te zijn. Alleen interesse hebben in elektronica is eigenlijk niet genoeg. Je moet er bijna een soort liefde voor hebben, zeker als je dit werk voor een langere tijd wilt blijven doen. Gelukkig heb ik van mijn hobby mijn werk gemaakt!’

De komende tijd gaat Erik aan de slag met optimalisaties aan de FlowNode. ‘De installatie draait nu al een tijdje op straat. We gaan kijken hoe we dit product op basis van data, ervaringen en wensen van klanten kunnen doorontwikkelen.’


Spreekt werken in een creatieve, open en dynamische omgeving je aan? Wil je meer weten over werken bij Dynniq? Lees meer over onze bedrijfscultuur of bekijk onze vacatures.