EmailTwitterFacebookLinkedIn
Over Dynniq

Ons verhaal


Wij zijn Dynniq. Een dynamisch, high-tech en innovatief bedrijf, dat internationaal geïntegreerde mobiliteits- en energieoplossingen biedt. Onze 1500 medewerkers ontwerpen, engineeren, beheren en onderhouden technische oplossingen die helpen bij ons dagelijks leven.

Onze missie is om met geavanceerde technologie mensen en goederen te ondersteunen bij het veilig, duurzaam en efficiënt bereiken van hun bestemming. Onze kennis  over het managen van mobiliteit, parkeren én energie gecombineerd met onze aanpak vanuit systems engineering  maken het mogelijk verschillende mobiliteits- en energiesystemen te koppelen en te managen. Zo realiseren wij een vitale en sterke infrastructuur.

Dagelijks werken onze ervaren en kundige medewerkers nauw samen met onze klanten in Europa, Zuid Amerika, de Verenigde Staten en Canada. Dat doen wij op een open, betrouwbare en pro-actieve wijze.


We take a seat in your world!


Overzicht geschiedenis Dynniq


Dynniq Mobility 

De wereld is continue in beweging. Trends op het gebied van urbanisatie, verkeersveiligheid en gedragsverandering vragen om concrete mobiliteitsoplossingen. Oplossingen die bijdragen aan een veilige en duurzame samenleving.
Dynniq Energy 

Onze samenleving en economie draaien op energie. Betrouwbare energievoorziening bepaalt ons succes en ons welzijn. Terecht stellen overheid en netbeheerders hoge eisen aan de voorspelbaarheid en de veiligheid van energielevering en de infrastructuur die daarvoor nodig is.


WPS Parking solutions 

De toename in autobezit, urbanisatie en lokale overheidsdoelen op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en bereikbaarheid vragen om innovatieve parkeeroplossingen. Vraag en aanbod van parkeerplaatsen worden steeds meer op elkaar afgestemd om steden van effectieve en efficiënte oplossingen te voorzien.